måndag 20 augusti 2012

Arbetets värdeHögerregeringens "arbetslinje" har resulterat i arbetslöshet och osäkra villkor på arbetsmarknaden.

Så här skriver Josefin Brink, Vänsterpartiets arbetsmarknadspolitiska talesperson, i Vänsterpartiet Malmös tidning:

"Motsättningen mellan höger och vänster i arbetsmarknadspolitiken handlar inte om arbetslinje kontra bidragslinje.

Den handlar om synen på arbetets roll i samhället och i våra liv. Om arbete ska vara något så plågsamt, trist och meningslöst att människor måste tvingas till det under hot om fattigdom och utslagning. Eller om arbete ska vara en social gemenskap som skapar mening och sammanhang i livet.

Vänsterns vision om arbetslivet handlar om just det: mening och sammanhang. Som skapas genom demokratiskt inflytande, yrkesstolthet och utrymme för var och ens förmåga och utvecklingsmöjligheter."

I den uppmärksammade artikeln "I det svarta" har Johanna Karlsson berättat om sitt arbete som servitris på en av Malmös restauranger. Det är en skrämmande berättelse om svart arbete, låga löner, usla och osäkra arbetsvillkor.

Sydsvenskan har tidigare berättat om Malmös underjordiska arbetsmarknad där papperslösa flyktingar utnyttjas hänsynslöst.

 Kurt Junesjö, tidigare förbunds­jurist på LO-TCO och expert på arbetsrätt, säger:

– Man måste gå tillbaka till senare delen av 1800-talet för att hitta motsvarande löneskillnader i Sverige.

Kristian Lundberg har gett oss en stark och drabbande skönlitterär skildring av den underjordiska och omänskliga arbetsmarknaden i romanen Yarden : en berättelse.

Josefin Brink avslutar artikeln i Malmövänsterns tidning med dessa ord:

"Nu är det dags för vår arbetslinje. Det är dags att ta kampen för allas rätt till arbete på värdiga villkor. För fasta anställningar, rimliga arbetstider och lika lön för lika arbete. För demokratiskt inflytande, utvecklingsmöjligheter och rätten att värna sin yrkesstolthet. Från och med nu och fram till valet kommer Vänsterpartiet fokusera på arbetslivets villkor. Vi kommer att synliggöra den ökade otryggheten och stressen. Och vi kommer att presentera våra alternativ och visioner. Vi ser gärna att nästa val handlar om jobben och vems arbetslinje som leder till en bättre framtid."

Vänsterpartiets konkreta förslag för trygga jobb är:

- Skärpning av lagstiftningen för att fast anställd personal inte ska kunna ersättas med inhyrda.

- Åtgärda missbruket av visstidsanställningar genom att ta bort anställningsformen ”allmän visstid”.

- Bättre skydd för invandrad arbetskraft.

- Avveckling av Fas 3.

Vi behöver ett starkt Vänsterparti i Sveriges riksdag, kommuner och landsting/regioner som står upp för arbetets värde. Inte minst kan politiken göra skillnad genom att ställa sociala krav vid upphandlingar, till exempel genom att använda upphandlingsmodellen Vita jobb.

Vi behöver stridbara fackförbund, lokal organisering underifrån (Folkrörelselinjen) och en partipolitiskt obunden och politiskt pådrivande fackföreningsrörelse (Trondheimsmodellen).

Arbetets värde är en central fråga för arbetarrörelsen och vänstern. Det är i arbetet vi träder in i sociala relationer utanför familj och släkt. Det är i arbetet vi dagligen aktivt deltar i samhällsbyggandet.

Böcker:
Rebecka Bohlin: De osynliga : om Europas fattiga arbetarklass
Kristian Lundberg: Yarden : en berättelse
Ivor Southwood: Prekaritet 2.0

Artiklar:
Johanna Karlsson: I det svarta
Anders Paulsson: Drabbade vågar inte vittna om krogfusk
Jens Mikkelsen: Malmö under ytan
Jens Mikkelsen: Vita och svarta Malmö
Jens Mikkelsen: Lågprisjaktens baksida
Jens Mikkelsen: Fackets ombud ska kontrollera uppköp
Jens Mikkelsen: Bred uppslutning mot svartarbete
Mats Pejer: Malmö handlar upp schyst
Josefin Brink: Unga betalar priset för krav på flexibilitet
Jonas Sjöstedt & Josefin Brink: Fas 3 måste avvecklas

Radio:
V: Förbjud hyrpersonal efter uppsägningar
Sjöstedt gick hårt åt regeringen

Massmedia om Jonas Sjöstedts sommartal: AB 1, AB 2, DN, Expressen, HD, SvD, SVT

Bloggen Ta det tillbaka har samlat berättelser om hur det är att vara ung på dagens arbetsmarknad.

Följ gärna Frances Tuuloskorpis blogg. Hon är kunnig och stridbar och har stor erfarenhet av fackligt arbete och lokal organisering underifrån.

Läs Jonas Sjöstedts sommartal

Se Josefin Brink tacka Bemanningsföretagen på YouTube

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar