fredag 30 mars 2012

Rödgrön majoritet

I DN/Ipsos senaste opinionsundersökning har de rödgröna egen riksdagsmajoritet. Alla borgerliga partier går bakåt, störst tapp har Moderaterna. Även Sverigedemokraterna går bakåt och ligger nu nära riksdagsspärren.

Vänsterpartiet ligger något över resultatet i riksdagsvalet 2010 men alldeles för lågt. I denna opinionsundersökning är vi femte största parti. Vänsterpartiet ska åtminstone vara fjärde största parti.

Den här opinionsundersökningen visar vad vi redan vet. Vänsterpartiet behöver ett långsiktigt och genomtänkt utvecklingsarbete för att växa. Det arbetet pågår. Jämfört med DN/Ipsos förra undersökning har Vänsterpartiet gått från 9,6 procent till 5,7 procent.

Positivt för Vänsterpartiet är att förtroendet för partiet ökar i viktiga politiska frågor.

Frågan är också vad som kommer hända med Socialdemokraternas siffror när de börjar ge tydliga besked om sin politik.

torsdag 29 mars 2012

Opinion i Skåne

Jag har tidigare rapporterat om att förtroendet ökar för Vänsterpartiet i viktiga politiska frågor. Nu har YouGov undersökt de politiska opinionsvindarna i Skåne.

Undersökningen visar dels hyfsat bra siffror, men också riktigt dåliga siffror.

Den fråga som anses vara viktigast är arbetslösheten. I denna fråga är Vänsterpartiet tredje största parti. Angående sjukvård anses Vänsterpartiet vara näst bästa parti och angående ekonomi delar Vänsterpartiet tredjeplatsen med Folkpartiet.

Sex procent av skåningarna skulle rösta på Vänsterpartiet till riksdagen. Det positiva är att det är en ökning med två procentenheter jämfört med riksdagsvalet 2010. Det negativa är att vi bara blir femte största parti. Tråkigt nog blir Sverigedemokraterna tredje största parti.

Fem procent av skåningarna skulle rösta på Vänsterpartiet till Region Skåne. Det positiva är att det är en ökning med en procentenhet jämfört med valet 2010. Men siffran är givetvis alldeles för låg. Bara Centern och Kristdemokraterna är mindre. Vänsterpartiet borde kunna nå mycket bättre siffror med tanke på vår politik i viktiga frågor för regionen, till exempel sjukvård och kollektivtrafik.

Det är sorgligt att se att Sverigedemokraterna når så högt i den skånska opinionen. Jag vidhåller trots detta att det är Moderaterna som är vår främsta politiska motståndare. Om vi lyckas bygga och föra ut en folkligt radikal politik som utmanar borgerligheten tror jag vi drar undan mattan för Sverigedemokraterna.

Läs:
YouGovs undersökning.
Artikel i Helsingborgs Dagblad om undersökningen.

tisdag 27 mars 2012

Misslyckad högerpolitik?

Högern har grovt räknat två idéer om hur Sverige ska utvecklas: privatiseringar och skattesänkningar.

Dagens Nyheter har undersökt vilken effekt den sänkta arbetsgivaravgiften haft på sysselsättningen. "Reformen" har hittills kostat 51,5 miljarder kronor. Slutsatsen Dagens Nyheter drar av sin undersökning är att de 51,5 miljarderna "inte har skapat några mätbara jobb".

Politiken är alltså misslyckad? Nej, tvärtom. Ok, några jobb blev det inte men de fick ju i alla fall sänkta arbetsgivaravgifter och det är för högern och kapitalet ett mål i sig.

Högerregeringen är kapitalets verkställande utskott. Glöm allt snack om att skapa arbeten eller valfrihet genom att sänka skatter och privatisera vår gemensamma välfärd. Det är dimridåer som läggs ut. Det som sägs vara medel är i själva verket politikens mål.

Privatiseringar genomförs för att öppna nya områden för profit. Kapitalet är privatiseringspolitikens uppdragsgivare, inte gamla, elever eller några andra av välfärdens brukare.

I ett samhälle utan arbetslöshet, eller med väldigt låg arbetslöshet, står arbetarna starka gentemot arbetsköparna. Det är inte ett sådant samhälle högern vill se.

Vi kan peka på ungdomsarbetslöshet, barnfattigdom eller äldreomsorgsskandaler och säga att högerns politik är misslyckad. I själva verket genomför högern målmedvetet och effektivt sin politik: inkomsklyftorna ökar och systemskiftet har gått långt.

Hur bryter vi den här utvecklingen? En rödgrön regering med ett starkt Vänsterparti är en del av lösningen men en bred och folklig rörelse underifrån är vad som krävs. Svenska LO har mycket att lära av Trondheimsmodellen och Folkrörelselinjen.

Bloggat: Alliansfritt Sverige, Homo politicus, Kaj Raving.

lördag 24 mars 2012

Ta fighten med Moderaterna

Enligt Sifos undersökning för mars har de rödgröna partierna nu 50,1 procent av väljarsympatierna medan högeralliansen har 43 procent. Högern verkar trött och idéfattig och alliansen verkar präglas av begynnande splittring och mer eller mindre desperata och idiotiska utspel från småpartierna.

Men det är långt kvar till valet och mycket kan hända än. Vi vet heller inte var Socialdemokraterna står i avgörande politiska frågor och i vissa frågor som kring vinster i välfärden har de gett svaga besked. Det räcker inte att byta regering, vi måste byta politik också. Därför är det viktigt att Vänsterpartiet växer sig starkt och blir en betydande kraft i en framtida rödgrön regering. Risken finns annars att vi får en rödgrön regering som driver högerpolitik.

Moderaterna kommer heller inte ge ifrån sig makten utan en rejäl fight. Vi i Vänsterpartiet brukar kalla vårt parti för "Sveriges bästa parti". Vi har Sveriges bästa politik men Sveriges bästa parti är vi inte förrän vi har kraft nog att förverkliga vår politik. Politik går ut på att uppnå resultat. I den bemärkelsen är nu Moderaterna Sveriges bästa parti.

Vänsterpartiet bör ta på sig en ledande roll i oppositionspolitiken. Det är Moderaterna som är vår politiska huvudmotståndare, inte Centerpartiet trots deras tokiga utspel om lönesänkningar, inte heller Sverigedemokraterna trots deras avskyvärda politik. Om vi lyckas ta fighten med det stora högerpartiet sopar vi samtidigt undan mattan för de mindre högerpartierna. Att formulera och driva en folkligt radikal politik är det bästa sättet att ta striden med Sverigedemokraterna.

Vänsterpartiet är också ett systemkritiskt parti. Det betyder att våra verkliga motståndare är kapitalismen, patriarkatet, imperialismen, miljöförstörelsen och klimathotet. Det är viktigt att bevara det långsiktiga perspektivet.

Cecilia Garme har i dessa artiklar i tidskriften Fokus skrivit om hur högeralliansen och Moderaterna förbereder sig inför fighten om valet 2014: Strategisk splittring och Moderat dödssynd.

Läs artiklarna, det viktigt att vi lär känna vår fiende och Moderaterna har vi nog (fast kanske på ett bakvänt sätt) en hel att lära av. Se till exempel hur konkret de planerar fighten:

- Minst en debattartikel i veckan. Minst två moderata studiebesök i veckan på olika ställen. Minst 40 utåtriktade kampanjer per år. Vid varje kommunfullmäktigemöte en motion från alliansen och en från moderaterna, säger kommunalrådet Elisabeth Unell från Västerås, där moderaterna gick framåt men förlorade makten.

Systemskiftet

Sverige är det land med avancerad ekonomi som snabbast nyliberaliserats visar en undersökning av den amerikanska tankesmedjan The Heritage Foundation. Ett konkret exempel är skolsystemet, som enligt nationalekonomen Jonas Vlachos är ett av världens mest liberala. Järnvägen är ett annat exempel där Sverige är världsledande, inte i att få tågen att gå i tid, men i att avreglera.

Denna politik har genomförts trots att en majoritet av svenska folket är motståndare till privatiseringar. Det enda riksdagsparti som är mot vinster i välfärden är Vänsterpartiet.

Systemskiftet har pågått länge och pågår för fullt. Det räcker nu inte för Vänsterpartiet att säga nej till ytterligare privatiseringar. Vi behöver också utveckla strategier för hur vi ska kunna ta tillbaka det som tagits från oss. Minst lika viktigt är att visa hur vi kan utveckla den offentligt ägda och styrda välfärden.

Läs:
Den liberala revolutionen (SvD 2012-03-24).
Reformerna år för år (SvD 2012-03-24).
Svagt folkligt stöd för privatiseringar (SvD 2012-03-24).

Bloggar: Homo politicus, Olsson betalar.

Böcker:
Sälj hela skiten!
Mikael Nyberg: Det stora tågrånet.

söndag 4 mars 2012

Vänsterpartiet Klimatpartiet

Vänsterpartiet är på god väg att formulera en verkligt bra och stark sammanhållen politik för arbete, välfärd, jämlikhet och klimatomställning.

Jämlikhet är bra för klimatet. De stora offentliga investeringar som krävs för klimatomställningen skapar jobb. Vänsterpartiet är det enda partiet som tar ställning mot privata vinstintressen i välfärden. Vi arbetar både för full sysselsättning och vettiga villkor på arbetsmarknaden.

Endast ett parti som vill omfördela från rika till fattiga och från privat till offentligt förmår formulera en politik som bygger ett samhälle som klarar klimatkrisen på ett humant sätt.

Jag tror det kan gå riktigt bra för Vänsterpartiet om vi lyckas formulera och föra ut vår politik som en trovärdig och sammanhållen helhet.

Läs vidare:
"Så vill vi göra Sverige till en klimatpolitisk föregångare" (DN 2012-02-27).
Sjöstedt lovar inget överflöd (Fria Tidningen 2012-02-24).

Årsmöte i Vänsterpartiet Höganäs

Min partiförening höll årsmöte fredagen den 2 mars. Styrelsen omvaldes. Emma Wennerholm fortsätter alltså som ordförande och Mikael Nilsson som kassör. Övriga ledamöter är: Ralf Adin (suppleant), undertecknad, Gunilla Fruerlund och Inger Nilsson.

Daniel Mena, som är ordförande i Vänsterpartiet Helsingborg, agerade mötesordförande och det gjorde han med den äran.

Vi kunde se tillbaka på ett händelserikt 2011. Vi är en liten partiförening men vi gör vårt bästa för att bedriva en aktiv oppositionspolitik. Den högst prioriterade frågan för oss är att försvara vår gemensamma välfärd mot den styrande högeralliansens privatiseringsplaner. De vill privatisera 50 procent av kommunens verksamheter.

Årsmötet antog en verksamhetsplan för 2012 som ligger i linje med det strategidokument som antogs av kongressen.

Nästa aktivitet i Vänsterpartiet Höganäs är ett möte på Internationella kvinnodagen. Förberedelser inför 1 maj pågår för fullt och vi har en massa planer för framtiden.

Läs vidare:

Förtroendet för Vänsterpartiet ökar

Vänsterpartiet ökar i opinionsundersökningar, medlemmarna strömmar in och nu visar också en undersökning av Novus att förtroendet för Vänsterpartiet i viktiga politiska frågor ökar.

De fem viktigaste politiska frågorna för väljarna är enligt undersökningen:

1. Sjukvården
2. Skola och utbildning
3. Sysselsättning/arbetslöshet
4. Äldreomsorgen
5. Landets ekonomi

Förtroendet för Vänsterpartiet i de olika frågorna ser ut så här:

Sjukvården: 9% (plats tre efter Socialdemokraterna och Moderaterna).
Skola och utbildning: 6% (plats 4 efter Socialdemokraterna, Folkpartiet och Moderaterna).
Sysselsättning/arbetslöshet: 7% (plats 3 efter Socialdemokraterna och Moderaterna).
Äldreomsorgen: 8% (plats 2 efter Socialdemokraterna).
Landets ekonomi: 4% (plats 3 efter Moderaterna och Socialdemokraterna).

I samtliga frågor har förtroendet för Vänsterpartiet ökat sedan den senaste mätningen i november 2011.

Jag hoppas och tror att resan uppåt för Vänsterpartiet börjat. Avgörande nu är att vi förmår bli större starkare och bättre såväl organisatoriskt som politiskt. Vad gäller valresultat 2014 tror och hoppas jag att vi kommer gå tydligt framåt samt att vi blir fjärde eller tredje största parti, alltså att Vänsterpartiet åtminstone blir större än Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.

Läs också: Olsson betalar.

"Ty den som har, åt honom skall varda givet, så att han får över nog..."
En bild som tydligt visar hur ojämlikheten ökar i högerns Sverige. Utvecklingen går åt fel håll med högerpolitik. Jämlika samhällen är bättre samhällen. Läs Richard Wilkinsons och Kate Pickets bok Jämlikhetsanden.

Statistiska centralbyrån: Hushållens ekonomi.

Med Vänsterpartiet för en god äldreomsorg

Helsingborgs Dagblad har nyligen rapporterat om två konkreta exempel på hur illa högern sköter sitt politiska ansvar för vår välfärd. I Ängelholm får inte de äldre smör på skorporna och i Höganäs lägger man resurser på att ägna sig åt upphandlingar istället för att utveckla äldreomsorgen.

Exemplet från Ängelholm visar hur absurd högerns valfrihetssnack är. De äldre ska kunna välja mellan Attendo, Carema eller kommunen men ska inte kunna välja välling istället för gröt till frukost.

Vänsterpartiet och äldreforskaren Marta Szebehely vet vad som krävs för att skapa en verkligt god äldreomsorg. Vi behöver politiker som inser att äldreomsorgen behöver mer resurser för att vi ska kunna skapa en verklig valfrihet i vardagen och livskvalitet för de äldre. 

Detta är fullt möjligt om vi bryter med den skattesänkarpolitik högern driver. Marta Szebehely säger i Dagens Samhälle 2012 : 4: "Det är inga otroliga summor det handlar om. Äldreomsorgen kostar runt 90 miljarder kronor, inte mer än de senaste årens skattesänkningar."

Vi måste också låta varje skattekrona gå till det de är avsedda för. Låt inte en krona gå till privata vinster.

I svensk politik är det bara Vänsterpartiet som säger absolut nej till privata vinster i välfärden. Socialdemokraterna har tyvärr inte den politiska styrkan att så tydligt ta ställning.

Läs vidare:
De äldre måste själva få välja (Helsingborgs Dagblad 2012-03-04).
Vårdaffären ger guldregn över ägarna (Dagen Nyheter 2012-03-03).