tisdag 27 mars 2012

Misslyckad högerpolitik?

Högern har grovt räknat två idéer om hur Sverige ska utvecklas: privatiseringar och skattesänkningar.

Dagens Nyheter har undersökt vilken effekt den sänkta arbetsgivaravgiften haft på sysselsättningen. "Reformen" har hittills kostat 51,5 miljarder kronor. Slutsatsen Dagens Nyheter drar av sin undersökning är att de 51,5 miljarderna "inte har skapat några mätbara jobb".

Politiken är alltså misslyckad? Nej, tvärtom. Ok, några jobb blev det inte men de fick ju i alla fall sänkta arbetsgivaravgifter och det är för högern och kapitalet ett mål i sig.

Högerregeringen är kapitalets verkställande utskott. Glöm allt snack om att skapa arbeten eller valfrihet genom att sänka skatter och privatisera vår gemensamma välfärd. Det är dimridåer som läggs ut. Det som sägs vara medel är i själva verket politikens mål.

Privatiseringar genomförs för att öppna nya områden för profit. Kapitalet är privatiseringspolitikens uppdragsgivare, inte gamla, elever eller några andra av välfärdens brukare.

I ett samhälle utan arbetslöshet, eller med väldigt låg arbetslöshet, står arbetarna starka gentemot arbetsköparna. Det är inte ett sådant samhälle högern vill se.

Vi kan peka på ungdomsarbetslöshet, barnfattigdom eller äldreomsorgsskandaler och säga att högerns politik är misslyckad. I själva verket genomför högern målmedvetet och effektivt sin politik: inkomsklyftorna ökar och systemskiftet har gått långt.

Hur bryter vi den här utvecklingen? En rödgrön regering med ett starkt Vänsterparti är en del av lösningen men en bred och folklig rörelse underifrån är vad som krävs. Svenska LO har mycket att lära av Trondheimsmodellen och Folkrörelselinjen.

Bloggat: Alliansfritt Sverige, Homo politicus, Kaj Raving.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar