torsdag 20 september 2012

Miljöpartiet lierar sig med Moderaterna

Jag brukar ofta försvara Miljöpartiet när andra på vänsterkanten kallar dem "borgare" eller opålitliga.

Det ska jag nog sluta med.

Anledningen är att Miljöpartiet i Malmö nu tillsammans med Moderaterna går ut till försvar för profit i välfärden.

Miljöpartisterna i Malmö hävdar på fullt allvar att: "Strävan efter vinst leder till en mer innovativ och effektiv verksamhet, mer välfärd per krona."

Jag försvarade det rödgröna samarbetet 2010. Jag har svårt att se hur vi ska kunna byta regering 2014 utan ett rödgrönt samarbete. Men tyvärr har jag nu också svårt att se hur ett samarbete med Socialdemokraterna och Miljöpartiet kan leda till en politik som på avgörande grunder skiljer sig från nuvarande högerpolitik.

Det finns vettiga miljöpartister och det finns vettiga socialdemokrater men vilket inflytande kommer de att få inom sina partier?

Högsta prioritet nu är att bygga ett starkare, effektivare, smartare och bättre vänsterparti och att vi bygger breda allianser utanför partipolitiken.

Om Folkpartiet och ansvarstagande

En folkpartist vid namn Johan Pehrson tycker tydligen att Vänsterpartiet inte är "ansvarstagande".

Och det ska komma från en medlem i ett parti som vill ansluta Sverige till euron och Nato, som medvetet flörtar med främlingsfientliga strömningar och som utan att blinka sänker skatter trots att vi behöver stora investeringar i välfärd, infrastruktur, miljö- och klimat.

Som om inte detta vore nog är också Johan Pehrson medlem i ett parti som ansvarar för en helt bedrövlig skolpolitik.

Annelie Nordström, profit och demokratisk socialism

Kommunals ordförande Annelie Nordström förklarar i Dagens Samhälle 2012 : 32 att hon inte tror på non profit. Nähä. Undrar om hon tror på Kommunals stadgar? På vilket sätt bidrar profit i välfärden till "en samhällsutveckling på demokratisk socialistisk grundval"?

Annelie Nordström har rätt i att det är politikerna som ska hållas ansvariga för villkoren i välfärden oavsett om den bedrivs i gemensam regi eller privat, men så mycket annat är jag inte överens med henne om.

Tydligen var Kommunal och Annelie Nordström naiva nog att tro att privatiseringar i välfärden skulle ge Kommunals medlemmar bättre villkor. Den naiviteten är oförsvarbar hos en facklig företrädare som, åtminstone om hon skriver under på sitt förbunds stadgar, befinner sig på den politiska vänsterkanten. Det är också sorgligt att se hur blinda ledande sociademokrater och fackliga företrädare är för frågor kring makt och demokrati.

Välfärd i kommunal regi är inte socialism men hur någon som kallar sig demokratisk socialist kan försvara att gemensam välfärd privatiseras är för mig obegripligt.

Det största hotet mot socialdemokratin är inte Moderaternas schlingmannifiering av begreppen. Det största hotet är socialdemokraternas egna devalvering och förfalskning av grundläggande värden och begrepp.

Annelie Nordström tycker sig sig en "kreativ spirit" inom äldreomsorgen. Så här säger hon:

- Den här kreativiteten tar sig uttryck i att man både hos kommunala och privata utförare - något mer kanske hos privata - försöker hitta profiler för sina äldreboenden, försöker inrikta sig på målgrupper. Det erbjuder också möjligheter hos Kommunals medlemmar att söka jobb hos utförare som har en profil som de tycker är spännande och rolig.

Detta låter såklart bra. Jag tror att vi kan skapa en större mångfald inom vår gemensamma välfärd, till exempel äldreboenden och skolor. Men den stora utmaningen är att skapa en välfärd som ger varje brukare valfrihet i vardagen varje dag. En valfrihet som går ut på att välja det ena eller det andra äldreboendet eller skolan duger inte. I små kommuner lär det också vara svårt att profilera de få äldreboenden, eller skolor, som finns.

Annelie Nordström har ett förflutet som socialdemokratisk politiker i landsting och kommun. Socialdemokraterna är på många sätt snarare en koalition eller allians än ett politiskt parti. Inom socialdemokratin ryms åsikter som ligger lika långt till höger som inom vilket borgerligt parti som helst till de som ligger minst lika långt till vänster som inom Vänsterpartiet.

Så här analyserar Frances Tuuloskorpi Socialdemokraterna:

"Samhällsmotsättningarna och klassmotsättningarna går inte entydigt mellan olika partier. Inte minst socialdemokratin rymmer det svenska samhällets klassmotsättningar inom sig. I många många år har socialdemokratin till en del varit ett arbetsgivarföreträdande parti, genom arbetsgivaransvaret för kommunala och statliga företag och verksamheter, s.k. folkrörelseföretag etc. Det är också ur detta arbetsgivarskikt som ägarna till många av de vinstgivande privatföretagen inom 'välfärdssektorn' har kommit. Det ledande skiktet har avknoppat sig självt. De som sitter i socialdemokratins ledning har ofta närmare kontakter med företagsintressen än med rena arbetarintressen."

Till det bör tilläggas att Socialdemokraterna länge varit ett statsbärande maktparti.

Vad betyder den demokratiska socialismen för dessa socialdemokrater?

söndag 9 september 2012

Hyresrätter till rimliga priser behövs

Den 23 oktober arrangeras en workshop om bostadspolitik i Höganäs stadshus. Syftet med dagen "är att få fram tankar och idéer om hur man kan uppnå ett billigt och bra, ekologiskt och socialt hållbart boende för unga i Skåne."

Högeralliansens bostadspolitik är under all kritik. I så gott som alla kommuner i Skåne råder bostadsbrist. Särskilt stor är bristen på hyresrätter till rimliga priser. Denna dåliga bostadspolitik drabbar inte minst de unga.

Det är alltså bra att detta nu ska diskuteras. Det är ett gott initiativ. Men har egentligen högern någon annan bostadspolitik än att förlita sig till marknadskrafterna?

Moderaterna vill sälja ut var fjärde lägenhet i Höganäshems bestånd. När Vänsterpartiet lämnade in en motion där vi uttryckte vilja att värna hyresrätterna och särskilt de billiga hyresrätterna tyckte Péter Kovács (M) att detta var att vilja skapa "närmast monopol för allmännyttan".

Vårt moderata kommunalråd "anser inte att vi särskilt ska värna billiga hyresrätter framför någon annan boendeform".

Hur moderaterna tror att vi ska kunna fixa bostäder åt ungdomar utan att värna billiga hyresrätter förstår jag ärligt talat inte. För han kan väl inte mena att det bara är ungdomar med rika föräldrar som ska kunna skaffa eget boende?

Vänsterpartiet Lund arbetar för användande av så kallat tomträtt. Det är ett sätt för en kommun att långsiktigt kunna säkra önskad upplåtelseform, till exempel hyresrätter. Läs mer om detta på Mats Olsson blogg.

Läs vidare:
Bostadsmarknadsanalys Skåne 2010
Vänsterpartiet Höganäs motion om bostadspolitik

måndag 3 september 2012

Ideologiskt motiverade privatiseringar i Höganäs

Utmaningsrätten framstår allt tydligare som ett tragikomiskt exempel på idelogiskt motiverad privatiseringspolitik.

Idag berättar Helsingborgs Dagblad om upphandlingen av städverksamhet i Höganäs kommun. Det har visat sig att kommunen själv städar billigast, men ändå ska delar av städverksamheten läggas ut på entrepenad.

När det moderata kommunalrådet Péter Kovács ställs inför den konkreta frågan "Är inte slutsatsen att det är billigast för skattebetalarna om kommunen behåller all städning?" svarar han på följande dunkla sätt:

- Nej, det tror jag inte, svarar han.

- Det är först nu som man har börjat räkna på saker och ting, som man tvingas göra när man ska lämna ett anbud. Innan kan man säga att man bara har städat.

Inte nog med att vi nu får betala mer för städningen, försämrar villkoren för de anställda och mister insynen i och kontrollen över verksamheten - det har också kostat Höganäs kommun 120 000 kronor att kunna genomföra denna upphandling. I själva verket har det givetvis kostat mer än så eftersom en upphandling är en omfattande procedur.

Den styrande högeralliansen har bestämt sig för att privatisera hälften av all kommunal verksamhet. De vet inte vad denna privatiseringspolitik kostar medborgarna i Höganäs kommun. När Vänsterpartiet frågade vad utmaningsrätten kostar fick vi svaret att det gissningsvis kostar 20 000 till 100 000 kronor per utmaning.

Trenden i Europa är att privatiserade verksamheter återtas till gemensamt ägd och styrd drift. Denna positiva trend gäller dock inte i Höganäs. Här gäller fortfarande irrationella och otidsenliga ställningstaganden som dessa:

- Alla som arbetar i skolan tjänar ju på det, vad spelar det för roll om det står lön eller aktieutdelning framför summan?

- Jag tycker 50 procent kommunal verksamhet och 50 procent privat i det kommunala utbudet är rimligt.

- Det finns precis som inom äldrevården ingen direkt koppling mellan bemanning och resultat och kvalitet.

- Det ligger helt i alliansens målsättning att lägga ut ungefär hälften av våra vårdboenden på entreprenad, säger kommunalrådet Péter Kovács (M).

- Pia Möller nämner att den borgerliga alliansen har som målsättning att hälften av den kommunala verksamheten ska drivas på entreprenad.

Man kan väl inte vänta sig någon större politisk klokskap från en kommunledning där kommunalrådet vill ansluta Sverige till euron.

Oppostionsrådet Lennart Nilsson (S) har helt rätt i sitt uttalande:

- Det här visar att de månar mer om privata städbolag än om skattebetalarnas pengar.

Han kunde lagt till att det också visar att kommunledningen bryr sig mer om privata städbolag än om kommunens anställda. De bryr sig mer om privata städbolag än om såväl kommuninvånare som kommunanställda.

Läs också:
Olas tankar: Är det verkligen effektivare och bättre?