måndag 20 augusti 2012

Arbetets värdeHögerregeringens "arbetslinje" har resulterat i arbetslöshet och osäkra villkor på arbetsmarknaden.

Så här skriver Josefin Brink, Vänsterpartiets arbetsmarknadspolitiska talesperson, i Vänsterpartiet Malmös tidning:

"Motsättningen mellan höger och vänster i arbetsmarknadspolitiken handlar inte om arbetslinje kontra bidragslinje.

Den handlar om synen på arbetets roll i samhället och i våra liv. Om arbete ska vara något så plågsamt, trist och meningslöst att människor måste tvingas till det under hot om fattigdom och utslagning. Eller om arbete ska vara en social gemenskap som skapar mening och sammanhang i livet.

Vänsterns vision om arbetslivet handlar om just det: mening och sammanhang. Som skapas genom demokratiskt inflytande, yrkesstolthet och utrymme för var och ens förmåga och utvecklingsmöjligheter."

I den uppmärksammade artikeln "I det svarta" har Johanna Karlsson berättat om sitt arbete som servitris på en av Malmös restauranger. Det är en skrämmande berättelse om svart arbete, låga löner, usla och osäkra arbetsvillkor.

Sydsvenskan har tidigare berättat om Malmös underjordiska arbetsmarknad där papperslösa flyktingar utnyttjas hänsynslöst.

 Kurt Junesjö, tidigare förbunds­jurist på LO-TCO och expert på arbetsrätt, säger:

– Man måste gå tillbaka till senare delen av 1800-talet för att hitta motsvarande löneskillnader i Sverige.

Kristian Lundberg har gett oss en stark och drabbande skönlitterär skildring av den underjordiska och omänskliga arbetsmarknaden i romanen Yarden : en berättelse.

Josefin Brink avslutar artikeln i Malmövänsterns tidning med dessa ord:

"Nu är det dags för vår arbetslinje. Det är dags att ta kampen för allas rätt till arbete på värdiga villkor. För fasta anställningar, rimliga arbetstider och lika lön för lika arbete. För demokratiskt inflytande, utvecklingsmöjligheter och rätten att värna sin yrkesstolthet. Från och med nu och fram till valet kommer Vänsterpartiet fokusera på arbetslivets villkor. Vi kommer att synliggöra den ökade otryggheten och stressen. Och vi kommer att presentera våra alternativ och visioner. Vi ser gärna att nästa val handlar om jobben och vems arbetslinje som leder till en bättre framtid."

Vänsterpartiets konkreta förslag för trygga jobb är:

- Skärpning av lagstiftningen för att fast anställd personal inte ska kunna ersättas med inhyrda.

- Åtgärda missbruket av visstidsanställningar genom att ta bort anställningsformen ”allmän visstid”.

- Bättre skydd för invandrad arbetskraft.

- Avveckling av Fas 3.

Vi behöver ett starkt Vänsterparti i Sveriges riksdag, kommuner och landsting/regioner som står upp för arbetets värde. Inte minst kan politiken göra skillnad genom att ställa sociala krav vid upphandlingar, till exempel genom att använda upphandlingsmodellen Vita jobb.

Vi behöver stridbara fackförbund, lokal organisering underifrån (Folkrörelselinjen) och en partipolitiskt obunden och politiskt pådrivande fackföreningsrörelse (Trondheimsmodellen).

Arbetets värde är en central fråga för arbetarrörelsen och vänstern. Det är i arbetet vi träder in i sociala relationer utanför familj och släkt. Det är i arbetet vi dagligen aktivt deltar i samhällsbyggandet.

Böcker:
Rebecka Bohlin: De osynliga : om Europas fattiga arbetarklass
Kristian Lundberg: Yarden : en berättelse
Ivor Southwood: Prekaritet 2.0

Artiklar:
Johanna Karlsson: I det svarta
Anders Paulsson: Drabbade vågar inte vittna om krogfusk
Jens Mikkelsen: Malmö under ytan
Jens Mikkelsen: Vita och svarta Malmö
Jens Mikkelsen: Lågprisjaktens baksida
Jens Mikkelsen: Fackets ombud ska kontrollera uppköp
Jens Mikkelsen: Bred uppslutning mot svartarbete
Mats Pejer: Malmö handlar upp schyst
Josefin Brink: Unga betalar priset för krav på flexibilitet
Jonas Sjöstedt & Josefin Brink: Fas 3 måste avvecklas

Radio:
V: Förbjud hyrpersonal efter uppsägningar
Sjöstedt gick hårt åt regeringen

Massmedia om Jonas Sjöstedts sommartal: AB 1, AB 2, DN, Expressen, HD, SvD, SVT

Bloggen Ta det tillbaka har samlat berättelser om hur det är att vara ung på dagens arbetsmarknad.

Följ gärna Frances Tuuloskorpis blogg. Hon är kunnig och stridbar och har stor erfarenhet av fackligt arbete och lokal organisering underifrån.

Läs Jonas Sjöstedts sommartal

Se Josefin Brink tacka Bemanningsföretagen på YouTube

söndag 12 augusti 2012

Välfärd utan kommersiella intressen

Ett nytt vårdboende för äldre ska byggas i Höganäs med inflyttning tidigast 2015. Den styrande högeralliansen har beslutat att vårdboendet ska läggas ut på entrepenad.

Den styrande högeralliansen i Höganäs vill privatisera 50 procent av kommunens verksamhet. Kommunalråd Péter Kovács (M) har sagt att "det är principiellt viktigt som moderat att konkurrensutsätta så mycket som möjligt" och han ser ingen skillnad på lön och aktieutdelning.

Attendo driver redan vårdboendet Sälgen och 1 november tar de över driften av Vikhaga. Även Revalyckan drivs privat. Sommaren 2013 går avtalet ut med Revalyckan Vård AB.

I kommunal regi finns tre vårdboenden: Ljunghaga demenscentrum, Nyhamnsgården och Väsbyhemmet.

Alltså har högeralliansen med råge uppfyllt sitt mål att privatisera 50 procent av kommunens verksamhet avseende vårdboenden för äldre.

För att uppnå sitt mål om omfattande privatiseringar har högeralliansen inför så kallad utmaningsrätt. Den innebär att privata företag får utmana kommunen om driften av olika kommunala verksamheter.

Utmaningsrätten leder till att den kommunala byråkratin ökar. Vänsterpartiet har frågat kommunalråd Péter Kovács (M) vad utmaningsrätten kostar Höganäs kommun. Svaret vi fick var att varje utmaning kostar mellan 20 000 och 100 000 kronor.

Privatiseringarna är ideologiskt motiverade. Förra året gjorde Attendo en vinst på 1,2 miljoner kronor före skatt på att driva vårdboendet Sälgen.

Vänsterpartiet kommer fortsätta arbeta mot dessa privatiseringar. Vi vill avskaffa utmaningsrätten. Vi vill se en välfärd utan kommersiella intressen där varje skattekrona går till verksamheten. Vi vill att kvalitet och behov, inte privata vinstintressen, ska styra verksamheten.

Vänsterpartiet har ett konkret förslag om hur vi kan bygga en välfärd utan kommersiella intressen. I korthet ser det ut så här:

- Lagstiftning om att skattepengar inte ska gå till vinstsyftande eller vinstutdelande aktörer inom vård, skola, förskola och äldreomsorg. Överskott ska stanna i verksamheten och sparas eller återinvesteras. Varken vinstutdelning eller dolda vinstuttag ska vara tillåtet, till exempel via intern prissättning, lån inom koncern eller liknande.

- Befintliga företag som vill vara med och utveckla välfärden kan välja att omvandlas till exempelvis aktiebolag med vinstutdelningsbegränsning. Det är en bolagsform som finns idag och som effektivt får bort vinstintresset från välfärden.

- Beslut från kommunen, landstinget eller staten ska vara en förutsättning när skattemedel tilldelas välfärdsverksamheter. LOV samt berörda avsnitt i skollagen och hälso- och sjukvårdslagen upphävs. Detta eftersom de idag ger icke-offentliga aktörer rätt att själva bestämma var och när de startar vissa skattefinansierade välfärdsverksamheter.

- Förslagen gäller skattefinansierad skola, förskola, äldreomsorg och vård. Om någon vill starta verksamheter som finansieras privat står det dem fritt att göra så.

Vänsterpartiet har också konkreta förslag på hur vi förbättrar kvaliteten inom äldreomsorgen.

Välj Vänsterpartiet för en välfärd fri från kommersiella intressen!

Länkar:
Se Jonas Sjöstedt presentera förslaget till en välfärd fri från kommersiella intressen
Se Vänsterpartiets välfärdsseminarium
Läs en artikel av Ulla Andersson och Jonas Sjöstedt om en välfärd fri från kommersiella intressen
Ladda hem rapporten En välfärd fri från kommersiella intressen

onsdag 8 augusti 2012

Graffitivägg i Höganäs

Idag har det hållit en välbesökt och, vad jag förstår, mycket lyckad graffitiworkshop i Höganäs. Det är ett av sommarens alla bra arrangemang vid Höganäs nya skatepark.

Eftersom intresset uppenbarligen är stort hoppas jag det byggs en graffitivägg i Höganäs där alla intresserade kan måla lagligt.

Gertrud Green, som utöver att vara polis sitter i fullmäktige för Centerpartiet, verkar inte tycka att en graffitivägg är något för Höganäs. Hon har "för några år sedan" lyssnat på "några experter från Stockholm" som inte trodde att lagliga väggar minskar det olagliga klottrandet.

Mot det har jag (minst) två argument:

1. Det främsta skälet att fixa en graffitivägg är inte att minska det olagliga klottrandet. En graffitivägg har man för att ge graffitiintresserade möjligheten att utöva sitt intresse. Även konst- och kulturintresserade och även de som är intresserade av ungdoms- eller subkulturer ska ges möjlighet att ägna sig åt och utveckla sina intressen och färdigheter.

2. Stockholms nolltolerans är ifrågasatt av många. Många städer, till exempel Malmö, har valt en annan linje. Tobias Brandel har i Svenska Dagbladet skrivit en bra artikel om Stockholms nolltolerans.

Så här skriver Tobias Brandel:

"Stockholm framstår också som alltmer isolerat såväl nationellt som internationellt. Grannkommuner som Norberg och Sigtuna har lagliga väggar, liksom bland annat Malmö, Norrköping, Umeå och Västerås. Eller för den delen Helsingfors och New York.

Samtidigt finns starka ekonomiska intressen som inte vill se någon förändring. I sanerings- och väktarbranscherna finns i dag hundratals företag och gott om självutnämnda experter som ordnar föreläsningar för kommunala tjänstemän och poliser där det påstås både det ena och det andra om graffiti utan vetenskapligt stöd."

Höganäs kommun har gjort mycket bra för ungdomar i sommar. Skateparken med alla arrangemang är ett exempel. Ett annat exempel är att åtta ungdomar fått sommarjobba som utvecklare för framtidens Höganäs.

Tyvärr verkar det som att polisen i Höganäs behöver bli lite mer vidsynta. Tidigare har stationschef Kristina Pålsson uttryckt farhågor om att den nya skateanläggningen "ska leda till ännu mer stök".

Alltså - bygg en graffitivägg i Höganäs!

torsdag 2 augusti 2012

Vänsterpartiets recept mot krisen

Euron krisar och har nått en ny bottennivå. Vi euromotståndare fick rätt. Snart är det väl bara Folkpartiet och en och annan enskild borgerlig politiker som vill att Sverige ansluter sig till euron

Ett exempel på den sistnämnda sortens politiker är Höganäs moderata kommunalråd Péter Kovács som sagt att han "verkligen anser att Sverige borde ha euro som valuta istället för kronan".

Högeralliansens restriktiva ekonomiska politik får kritik från IMF. Enligt IMF har Sverige för högt sparöverskott.

Allt fler delar nu Vänsterpartiets åsikt att regeringens politik bromsar ekonomin när vi nu istället skulle behöva göra offentliga investeringar.

Jonas Sjöstedt och Ulla Andersson har i Dagens Nyheter presenterat konkreta förslag på hur vi motarbetar krisen.

1. För att minska hushållens höga skuldnivåer bör en amorteringsplikt på banklån införas.
2. Snabbutred och genomför en bankdelningslag.
3. För att möta krisens negativa ekonomiska ­effekter bör de samhälleliga investeringarna öka.

Dagens Nyheter ger Vänsterpartiets förslag erkännande. De tycker att förslagen är sunda och värda att ta på allvar. Angående bankerna har den (ny)liberala debattören Johan Norberg gett Vänsterpartiet rätt i att det är fel "deras vinster privatiseras medan deras förluster socialisteras".

Jag tror och hoppas att Vänsterpartiets konkreta och realistiska förslag för hur vi motverkar krisen och bygger en välfärd fri från kommersiella intressen bidrar till ordentliga valframgångar för Vänsterpartiet 2014. Först i valet till Europaparlamentet, sedan i valen till riksdag, kommuner och landsting/regioner. Svenska folket förtjänar ett starkt vänsterparti i parlamenten.

Jag hoppas också Socialdemokraterna och Miljöpartiet lyssnar till Vänsterpartiets kloka förslag så att vi kan bilda en rödgrön regering efter 2014 som också driver en offensiv och progressiv rödgrön politik.

Läs:
Katarina Hugo: Euron når ny bottennivå
Jonas Sjöstedt och Ulla Andersson: "En realistisk krispolitik ger bankerna ett större ansvar"
Håkan Boström: Finanskrisen: Vissa insikter från vänster
Peter Wolodarski. Sex myter bidrar till eurons farliga läge
Historisk chans