söndag 4 mars 2012

"Ty den som har, åt honom skall varda givet, så att han får över nog..."
En bild som tydligt visar hur ojämlikheten ökar i högerns Sverige. Utvecklingen går åt fel håll med högerpolitik. Jämlika samhällen är bättre samhällen. Läs Richard Wilkinsons och Kate Pickets bok Jämlikhetsanden.

Statistiska centralbyrån: Hushållens ekonomi.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar