lördag 19 maj 2012

Om Vänsterpartiets framtid och Aron Etzler

Vänsterpartiet hade de största demonstrationstågen på 1 maj i de tre största städerna - och säkert på fler platser än så.

Många är överens med oss i avgörande frågor. Exempel på detta undersökningar, av Stefan Svallfors och andra, som visar att en majoritet av svenska folket vill att välfärd bedrivs i offentlig regi. Nyligen presenterades en undersökning som visar att 45 procent tycker att privata företag är ganska eller mycket dåliga på att bedriva vård och omsorg. Ett annat exempel är att över hälften av befolkningen inte vill se svensk trupp i Afghanistan.

Vi ser också hur högerregeringens politik misslyckas. Två exempel: arbetslösheten och den så kallade apoteksreformen, som leder till nedläggning av apotek på landsbygden.

Vänsterpartiet säger det många socialdemokrater tycker, till exempel säger vi - till skillnad från socialdemokratins ledning - klart och tydligt nej till privata vinster i välfärden.

Men trots detta ligger vi fortsatt lågt i opinionen. Vad beror det på?

Två saker tror jag man måste hålla i minne när man funderar på den frågan.

1. Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Vi står i opposition inte bara mot högerregeringen utan mot kapitalism, patriarkat och miljöförstöring. Det är svårare för ett verkligt systemkritiskt parti att få genomslag för sin politik eftersom vi utmanar så starka krafter.

2. Socialdemokraterna och Moderaterna är väldigt dominerande i svensk partipolitik. Miljöpartiet är det tredje största partiet i opinionsundersökningarna. De kommer inte ens upp i 10 procent. Det näst största partiet, Moderaterna, är mer än dubbelt så stora som det tredje största partiet. Se SIFO:s väljarbarometer. Alla småpartier, inte endast Vänsterpartiet, har problem.

Enligt DN/Ipsos nådde Vänsterpartiet i januari 2012 rekordsiffran 9,6 procent. Den sjönk så snart socialdemokratin stabiliserades. Vi kan inte förlita oss på andra partiets misslyckanden. Vi måste bygga vår egen politik och organisation. Men detta visar också att socialdemokrater åtminstone ser Vänsterpartiet som ett alternativ om inte deras eget parti håller måttet. Att folk också en gång tagit steget över till oss kan vara betydelsefullt. Tröskeln är inte oöverstiglig.

Aron Etzler, Vänsterpartiets nye partisekreterare, har länge studerat och skrivit om hur vänsterpolitik kan få genomslagskraft.

Lördagen den 5 maj var jag och lyssnade på honom i Lund och idag har han intervjuats av Tomas Ramberg i Ekots lördagsintervju.

I Lund inledde Aron med att resonera kring hur Vänsterpartiets vårbudget presenteras i massmedia. Vänsterpartiets förslag är fullt finanserade men ändå presenteras vår budget som farlig. Vi framställs som icke-trovärdiga.

Aron Etzler gav sedan konkreta exempel på att det i själva verket är högern som inte bör anses vara trovärdig.

Ändå framställs och uppfattas Vänsterpartiet som icke-trovärdiga. Vad beror det på?

Folk gillar våra idéer men förstår inte hur de ska kunna genomföras av två skäl.

1. Hur ska våra idéer fungera i praktiken?
2. Vilka krafter ska genomföra våra idéer?

Kring detta resonerade sedan Aron. Han menade bland annat att vi ska satsa på den lokala nivån för att konkret visa vad vi vill och att det fungerar. Lokalt kan vi också börja bygga upp ett förtroende för oss och vår politik samt visa att förändring är möjlig. Socialistiska partiet i Nederländerna ger exempel på hur man genom att ta itu med konkreta frågor på lokal nivå kan nå framgång.

Aron poängterade också behovet av att vi förändrar vår retorik. Vi ska tala mer om vad vi vill istället för att kritisera våra motståndare. Genom att ägna mycket utrymme åt att kritisera bidrar vi till att etablera världen som den är. Vi ska istället ge vår bild av vad vi vill.

En viktig sak är att vi inte ska utmåla oss som ensamma. I själva verket är det så att vi nästan alltid har ett stort stöd - i opinionen, hos andra organisationer och även hos andra partier - för vår politik.

I Ekots lördagsintervju fick Aron prata en hel del kring hur Vänsterpartiet ser på regeringsfrågan 2014. Det är naturligt att de rödgröna får sådana frågor. Aron Etzler var, till skillnad från Lars Ohly, tydlig med att det är vänsterpartiets medlemmar som ska bestämma om hur Vänsterpartiet ställer sig i regeringsfrågan.

Tomas Ramberg frågade också om denna skrivning av Aron Etzler om valnederlaget 2010:

"Valupplägget kan ha varit det mest generösa någonsin: V fick gå till val med närmast monopol på välfärdsfrågor inom koalitionen och föra en helt egen linje kring vinst på välfärden. Inte nog med det: man fick fritt spelrum i Afghanistanfrågan – ända till överenskommelsen – som sedan tydligt färgades av V. Och hela tiden maximalt medieutrymme. Den som anser att det var dåligt byte för ett parti på fem procent saknar politiskt omdöme."

Där tycker jag att Aron kunde framhållit att Vänsterpartiet faktiskt fick genomslag i debatten om privata vinster i välfärden. Jan Björklund tvingades svara på frågor om vinstdrivande friskolor. Men vårt problem är ju att även om många håller med oss i dessa frågor (både välfärden och Afghanistan) och vi har stort förtroende i välfärdsfrågor så röstar inte folk på oss.

Aron Etzler gjorde en bra insats i Ekots lördagsintervju. Han var resonerande, ärlig och uppriktig. Precis den stilen tycker jag att vänsterpartister ska ha. Vänsterpartiets uppgift ska vara att förbereda framtiden, inte vara det argaste oppositionspartiet.

Hur ska vi göra?

1. Utveckla politiken genom undersökningar och med stor öppenhet och väl utvecklad interndemokrati.

2. Arbeta lokalt och konkret för att skapa förtroende för oss och vår politik.

3. Arbeta tillsammans med andra, skapa bredast möjliga enhet i varje fråga. På så vis visar vi också att vi inte är ensamma. Jonas Sjöstedt kanske står ensam i en partiledardebatt när han säger nej till privata vinster i välfärden. Utanför TV-studion är det många som tycker som vi. Vi ska inte göra saker åt folk utan tillsammans med folk. Vänsterpartiet ska vara både ett aktivistparti och ett aktiverande parti.

4. Sprid goda exempel på vunna strider och genomförd politik. Det skapar både förtroende för Vänsterpartiet och visar att förändring är möjlig.

5. Prata om vår egen politik istället för att kritisera andra.

6. Gör upp med sådant som förminskar oss eller sänker vår trovärdighet. Det är inte bra att vi låter barn slå på borgarpiñatas på 1 maj eller att det viftas med Lenin- och Che Guevara-fanor i våra 1 maj-tåg. Vår uppgift är större än att vara ett nostalgiskt 5-procentsparti. Vår uppgift är att bygga ett modernt vänsterparti. Det är heller inte acceptabelt att vi är ett parti som i negativ bemärkelse sticker ut i undersökningar av riksdagens inkomstgaranti.

Punkterna kan bli många. Om vi tar fasta på det goda arbete Vänsterpartiets framtidskommission utfört och genomför beslut och rekommendationer i strategidokument och slutrapport kommer Vänsterpartiet bli ett mycket bättre parti.

Läs:
V lovar snabbt besked i regeringsfrågan.
V utlovar besked om samarbete inom kort.
Sjöstedt vägrar ge besked om S-stöd.
V: kärnkraften inget hinder för samarbete.
Vänsterpartist ska lova söka jobb efter riksdagen.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar