onsdag 5 oktober 2011

Motion om Flamman och Socialistisk debatt

Flamman och Socialistisk debatt är två utomordentliga tidningar som borde ha mycket högre upplagor samt läsas av alla medlemmar i Vänsterpartiet. Vi behöver dem bägge för att utveckla vår idédebatt. Socialistisk debatt kan även bidra till Vänsterpartiets studieverksamhet genom att möten och studiecirklar kan anordnas kring olika nummer av tidskriften. Socialistisk debatt skulle behöva en ordentlig hemsida. I skrivande stund har Flamman enligt TS en upplaga på 3 300. Om samtliga medlemmar i Vänsterpartiet prenumererade skulle alltså upplagan mer än tredubblas. Om Flammans och Socialistisk debatts upplagor ökar kan de också utvecklas som tidningar.

Jag yrkar därför

att varje medlem som inte är prenumerant på Flamman får en provprenumeration med ett följebrev från Vänsterpartiets ordförande med uppmaning om att börja prenumerera
att varje medlem som inte är prenumerant på Socialistisk debatt får ett provnummer med ett följebrev från Vänsterpartiets ordförande med uppmaning om att börja prenumerera
att Vänsterpartiet bistår Socialistisk debatt med resurser för att bygga en ordentlig hemsida åt tidskriften

Erik Edwardson, Vänsterpartiet Höganäs
...
Insänd till Vänsterpartiet 2011-10-04.
...
Partistyrelsens svar:

Motionen vill att partiets medlemmar som ej prenumererar på Flamman och Socialistisk Debatt skall få en provprenumeration på dessa.

Partistyrelsen delar uppfattningen att dessa två publikationer är viktiga för den breda vänstern. Därmed också att partiet på olika sätt skall stödja deras utgivning. Främst genom att rekommendera medlemmar att teckna en prenumeration. Men samtidigt måste deras ställning som oberoende socialistiska publikationer respekteras. De är ej och skall ej bli ”partialster”. Därför är förslaget att det i medlemskapet skall ingå en provprenumeration på Flamman och ett provnummer av Socialistisk Debatt olämpligt då deras oberoende ställning kan ifrågasättas. Likaså är det olämpligt att kongressen beslutar om resurser för att bygga en hemsida åt Socialistisk Debatt. Eventuella resurstillskott bör beslutas av partistyrelsen.

Partistyrelsen föreslår

att motion C37 avslås

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar