onsdag 5 oktober 2011

Motion om arbetsgrupper och nätverk

Vänsterpartiet behöver fler aktiva medlemmar och vi behöver också bli bättre på att tillvarata medlemmarnas kunskaper, förmågor och intressen. Detta kan vi uppnå genom att erbjuda fler arenor för aktivitet än partiföreningar och partidistrikt, till exempel olika arbetsgrupper och nätverk. I partistyrelsens förslag till strategidokument formuleras detta så här i stycke 29: "Den traditionella partiorganisationen är central för interndemokratin men kan inte vara den enda arenan för aktivitet. Medlemmars kunskap, samhörighet och intresse hänger ihop efter många fler faktorer än den geografiska."

Jag yrkar

att följande mening läggs till efter ovan nämnda citat: Medlemmars organisation i olika arbetsgrupper och nätverk ska uppmuntras och underlättas.

Erik Edwardson, Vänsterpartiet Höganäs
...
Insänd till Vänsterpartiet 2011-10-04.
...
Partistyrelsens svar:

Partistyrelsen håller med i motionens intention, men tycker att det redan framgår med de skrivningar som finns i strategidokumentet. Medlemmars aktivitet ska uppmuntras och underlättas, oavsett om man är aktiv i nätverk, arbetsgrupper eller till exempel i facket.

Partistyrelsen föreslår

att motion S74 avslås

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar