torsdag 29 december 2011

Hermansson och Sjöstedt

Jag läser nu Werner Schmidts bok C-H Hermansson : en politisk biografi. Den är mycket intressant och bra och väcker många tankar inte bara om Vänsterpartiets historia utan även om vår samtid och framtid.

Jag kollade upp vad som står om C. H. Hermansson i Nationalencyklopedin och där står: "Som debattör utvecklade Hermansson en personlig stil, präglad av lågmäldhet och saklighet."

Samma omdöme kan ges Jonas Sjöstedt. Det är alltid en fröjd att se honom vinna debatter. Jag tycker också det finns andra beröringspunkter mellan C. H. Hermansson och Jonas Sjöstedt. Bägge är ekonomiskt kunniga och jag tror att även Jonas Sjöstedt, liksom C. H. Hermansson gjorde, kan bidra till politisk utveckling inom Vänsterpartiet. Jonas Sjöstedt är också precis som C. H. Hermansson en populär politiker.

Läs vidare:
Jonas Sjöstedt: Arvet efter CH
Jonas Sjöstedt: Meningen med föreningen
Jonas Sjöstedt: En socialistisk strategi för Sverige 2011

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar