lördag 31 december 2011

Undersökande politik

Aron Etzler har intervjuats i Resumé. Aron Etzler är chefredaktör på Flamman och kandiderar till posten som partisekreterare i Vänsterpartiet.

I intervjun ger han en rad goda exempel på hur han vill att Vänsterpartiet ska arbeta. Det jag framför allt fastnar för är när han jämför politik med journalistik:

"De journalistiska metoderna är extremt användbara i politiken. Man måste ta reda på problem i samhället och vad de beror på. Ofta är det inte vad man ser först, utan man måste gräva för att se vad som hänt. Sen måste man när lösningar presenteras göra ett riktigt och gediget arbete."

Här är Aron Etzler, med tydlig inspiration från nederländska Socialistiska partiet, något avgörande på spåren. En del har menat att en brist med Vänsterpartiets arbete inför kongressen har varit att vi i alltför liten utsträckning diskuterat politik. Det är fel menar jag. Vi har diskuterat organisation, kommunikation och personfrågor. Det är också politik.

Jag, liksom säkert de flesta vänsterpartister, tycker att Vänsterpartiets politik på det stora hela taget är bra. Men jag tror ändå att en hel del behöver förändras på sikt. Vi ska inte ta något för givet. Gamla ställningstaganden bör granskas. Håller de fortfarande?

Jag tror att vi bäst utvecklar vår politik genom undersökningar av konkreta situationer och företeelser. Vi måste också bli bättre på att lyssna. Där har vi mycket att lära från nederländska Socialistiska partiet som arbetar med dörrknackning och enkäter.

Efter att ha undersökt och lyssnat formulerar vi sedan våra lösningar med en väl utvecklad interndemokrati.

Genomförda val, aktioner, kampanjer etc ska noga utvärderas. Valutvärderingar är viktiga och ska genomföras på alla nivåer efter en gemensam mall.

Termen "undersökande politik" har jag lånat av Aron Etzler.

Läs också:
Utse Aron Etzler till Vänsterpartiets partisekreterare!
Glada nyheter från Nederländerna
...
Uppdatering:
Henning Süssner Rubin har skrivit fint och klokt på sin blogg om politik som ett sätt att vara. Läs!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar