fredag 23 december 2011

En röd vår

Så här mot slutet av året är det bra att ta sig tid till både reflektion och framåtblickande. Jag tror att 2012 kan bli ett bra år för Vänsterpartiet.

Avgörande beslut kommer fattas på Vänsterpartiet kongress 5-8 januari. Genom en rad åtgärder har goda förutsättningar för att Vänsterpartiet ska gå stärkt ur valnederlaget 2010 skapats.

Framtidskommissionen har arbetat fram ett strategidokument och ett slutdokument. Bägge dokumenten innehåller en rad goda organisatoriska, strategiska och politiska förslag som jag tror kommer bidra till ett starkare, vassare och bättre vänsterparti. Processen i sig har varit betydelsefull i och med att den varit så bred och öppen. Jag gissar att betydelsefulla lärdomar kan dras ur den för framtida utvecklingsarbete inom Vänsterpartiet. Ett stor tack till de som ingått i Framtidskommissionen: Ida Gabrielsson (sammankallande), Maria Chergui, Mattias Håkansson, Thaher Pelaseyed, Vasiliki Tsouplaki och Björn Öberg samt Tommy Jansson som varit Framtidskommissionens sekreterare!

Den för allmänheten mest synliga delen av Vänsterpartiets utvecklingsarbete har varit vår kandidatkampanj inför kongressen 2012. Fyra utomordentliga kandidater (Ulla Andersson, Rossana Dinamarca, Hans Linde och Jonas Sjöstedt) har rest land och rike runt och presenterat sina visioner om en vänster framtiden samt svarat på frågor. Flera av utfrågningarna drog stor publik. Till Moriskan i Malmö till exempel kom närmare 500 personer. Detta bådar gott inför framtiden. Det finns ett intresse för Vänsterpartiet och vänsterpolitik! Kandidaterna har inte enbart deltagit i utfrågningarna utan har också rest runt till partiföreningar och varit väldigt aktiva i media. Ett stort tack till de fyra kandidaterna och till alla de som på olika sätt arbetat med kandidatkampanjen!

Valberedningen har lagt vad jag förstår starka förslag till ny partistyrelse och programkommission. Av de 33 föreslagna till partistyrelsen är 14 nyval. Enligt Kalle Larsson är det antagligen den största andelen nyval på länge. Min personkännedom är dålig men jag kan ändå se att valberedningens förslag innehåller många goda namn. Inte minst är jag glad att Aron Etzler är föreslagen. Jag tror han kan bidra med politisk analysförmåga i partistyrelsen. Förhoppningsvis kan han ta med sig kunskaperna från arbetet med boken Trondheimsmodellen : radikala framgångshistorier från Norge och Nederländerna. Jag tror Vänsterpartiet har mycket att lära av nederländska Socialistiska partiet. I mars kommer Aron Etzlers bok Allt rött blir blått (Karnevals förlag) där han analyserat Moderaternas framgångar. Den kunskapen kan komma att bli betydelsefull för Vänsterpartiet. Ett stort tack till valberedningen för ert arbete!

I de två senaste opinionsmätningarna har Vänsterpartiet gått framåt. I SvD/Sifos decembermätning får Vänsterpartiet 6,3 procent och i TV 4/Novus decembermätning får Vänsterpartiet 6,4 procent. I bägge mätningarna är Vänsterpartiet fjärde största parti och alltså större än C, FP, KD och SD.

Den politiska geografin talar till Vänsterpartiets fördel. Vi har både karta och kompass när massmedia fylls av vård- och omsorgsskandaler och eurokris.

Vänsterpartiet har precis förändrat sin organisation. Den nya organisationen ska förstärka partiets arbete på flera områden. Anki Ahlsten säger: "Den nya organisationen är ett resultat av vår valutvärdering, Framtidskommissionens slutsatser och önskemål från medlemmarna. På det här viset blir vi bättre och mer effektiva". Enligt Lars Ohly är det "den största och viktigaste förändringen av partiets sätt att arbeta" som han varit med om.

Under våren kommer Vänsterpartiet förnya sin kommunikation genom en ny central hemsida, nya lokala hemsidor samt en strategi för sociala medier. En ny grafisk profil har antagits och en ny kommunikationsplan är under utarbetande. Vänsterpartiet har redan nu visat på innovativa sätt att arbeta med nätet genom de olika kampanjsidorna: om riskkapital, om tvångsprivatiseringar och om bra mat i äldreomsorgen. Framtidskommissionens sida, nätsändningarna av kandidatutfrågningarna samt kandidatsajten har också varit bra. Kongressen har en egen hemsida där allt material finns samlat. Allt detta är goda exempel på transparens och öppenhet i politiken.

Vänsterpartiets förslag till ett matlyft inom äldreomsorgen är ett bra exempel på hur vi i framtiden ska formulera vad vi vill istället för att fastna i kritik av andra partiers politik. Förslaget är också bra eftersom det direkt anknyter till den pågående debatten om villkoren i svensk äldreomsorg samt för att det är så konkret och materiellt.

De under 2011 två genomförda kampanjerna om vård och äldreomsorg har varit bra. Förhoppningsvis kan vi lära av dem och i framtiden driva effektiva och slagkraftiga kampanjer.

Kongressen är avgörande. Det är där besluten fattas och riktlinjerna för Vänsterpartiets fortsatta arbete fastställs. Personligen är jag väldigt glad att partistyrelsen bifallit motion C10 som yrkar på att Vänsterpartiet ska utarbeta ett nytt miljöprogram. Vänsterpartiet ska vara det rödgröna partiet i svensk politik.

Jag har här och nu inte möjlighet att gå igenom kongressmaterialet men jag hoppas på att vi kommer gå stärkta och peppade ur kongressen.

Ett stort tack till alla ni som på olika sätt bidragit till Vänsterpartiets utvecklingsarbete! Det mesta återstår att göra men vi har lagt en god grund och kommit en bit på väg. Förutsättningarna är goda!

Sist vill jag tacka Lars Ohly för hans insats som partiordförande i Vänsterpartiet. Under hans ledning har vi blivit ett enat parti och ett möjligt regeringsparti. Det rödgröna samarbetet har kritiserats av många. Själv tycker jag att det var rätt att vi gick in i samarbetet, men det blev fel. I ledaren i Vänsterpress 2011 : 12 skriver Lars Ohly att han hoppas att vi "kan samla våra krafter för att bli det radikala förändringsalternativ som människor som röstar på oss har rätt att kräva". Jag hoppas alla medlemmar i Vänsterpartiet läser Lars Ohlys ledare noga och funderar på vilka utmaningar Vänsterpartiet står inför och vilka krav som ställs på oss. Det räcker inte att ha rätt, vi måste få rätt också!

Jag är glad och stolt över att vara medlem i Vänsterpartiet! Precis som Eric Sundström i Dagens Arena tror jag att vi går en röd vår till mötes!

God Jul och Gott Nytt År!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar