torsdag 9 februari 2012

Att tala för döva öron

Under gårdagens kommunfullmäktige i Höganäs behandlades en interpellation ställd av Vänsterpartiet där vi, mot bakgrund av de uppmärksammade skandalerna, frågade hur Höganäs kommun kvalitetsgranskar privatiserad äldreomsorg.

Vår interpellation innehöll en redogörelse av olika konkreta exempel och uttalanden av olika personer. Interpellationen innehöll uppgifter om från vilka källor alla uppgifter var hämtade.

Trots detta visade Péter Kovács svar tydligt att han inte förstått poängen med vår interpellation. Uppenbarligen har de styrande högerpolitikerna i Höganäs antingen inte följt debatten om privatiserad äldreomsorg eller inte förstått den.

Endast ledamöter från Vänsterpartiet och Socialdemokraterna yttrade sig i debatten kring interpellationen. Inte en enda politiker från högerpartierna gick upp i talarstolen för att försvara privatiseringarna av äldreomsorg eller för att utveckla Péter Kovács otillräckliga svar på vår motion.

Det var en svag, feg och oansvarig insats av de folkvalda från Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna.

Vänsterpartiets svar på högerns privatiseringar av vår äldreomsorg är att istället tillsätta resurser som ökar kvaliteten i offentligt driven äldreomsorg.

Ett tips till högeralliansen i Höganäs är att hädanefter läsa Vänsterpartiets motioner och interpellationer noga. Kolla gärna upp de källor vi anger. Om högeralliansen hade gjort det hade de tidigare kunnat rätta till sitt pinsamma misstag med den politiske sekreteraren.

Läs vår interpellation och Péter Kovács svar på den
Se webbsändning av fullmäktige

Läs också:
Vinstkrav försämrar och fördyrar vården
Vänsterpartiets Hans Linde besöker äldreboende i S:t Olof
Underbemanning i 5 månader på Carema i Vellinge
Färre anställda på privata boenden
Inga nya besked om Carema

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar