måndag 6 februari 2012

Vänster för framtiden - avgiftsfri kollektivtrafik
Vänster för framtiden - avgiftsfri kollektivtrafik

Vänsterpartiet Höganäs bjuder in till öppna möten för samtal kring rödgrön politik. Hur skapar vi ett jämlikt och hållbart samhälle med trygga arbeten åt alla? Hur ser en politik ut som försäkrar alla rätten till en god välfärd?

Vänsterpartiet Höganäs kommer bjuda in kunniga föredragshållare och vill få igång samtal om vänsterpolitik. Allas kunskaper och åsikter är viktiga när vi tillsammans bygger framtidens vänster.

Vårt första möte kommer handla om avgiftsfri kollektivtrafik. Inbjuden talare är Magnus Welroos som skrivit en rapport om hur Vänsterpartiet vill utveckla kollektivtrafiken i Skåne. Ett hållbart resande uppnås bara om fler åker kollektivt.

Mötet om avgiftsfri kollektivtrafik hålls i Café Amanda på Höganäs Bibliotek onsdag 8 februari klockan 19.00.

Kommande möten kommer bland annat handla om sex timmars arbetsdag och feministiskt självförsvar.

Fri entré! Välkomna!

Läs:
Inför avgiftsfri kollektivtrafik i Skåne
Öppna möten om rödgrön politik

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar