tisdag 27 september 2011

Motion: Vänsterpartiet behöver ett IT-politiskt program

IT-politik handlar inte om teknik i snäv betydelse. IT-politik handlar om tillgång och äganderätt till information, kultur och programvara. IT-politik handlar om demokrati, insyn, ekonomi och om utvecklandet av nya tjänster och företag. Vänsterpartiet har på tidigare kongresser behandlat motioner om upphovsrätt och fri programvara. Vi undertecknare av denna motion vill att Vänsterpartiet inför kongressen 2014 tar ett brett grepp kring IT-frågorna. Vi menar att det är en kanske liten, men dock viktig, beståndsdel i en modern politik för dagens och framtidens Sverige. Vi vill att partistyrelsen ges i uppdrag att bilda en arbetsgrupp som till kongressen 2014 tar fram ett IT-politiskt program. Detta program ska sedan kunna användas i valrörelsen 2014.

Vänsterpartiet IT-politiska program bör innehålla resonemang kring, ställningstaganden i och konkreta förslag rörande sådant som:

En ökad användning av fri programvara i offentlig sektor
Öppna offentliga data
Användande av öppna dokumentformat i offentlig sektor
Informationsfrihet
Yttrandefrihet
Integritet
Ett fritt och öppet Internet
Att överbrygga den digitala klyftan
Att ge hela Sverige god tillgång till Internet
DRM (Digital Rights Management / Digital Restrictions Management)
Mjukvarupatent
Användande av IT för att öka medborgarnas insyn i offentliga verksamheter och politik

Den IT-politiska arbetsgruppen kan också komma med konkreta förslag på hur Vänsterpartiet kan utveckla sin interna och externa kommunikation med hjälp av IT. Vi bör också sträva efter att leva som vi lär, alltså själva använda fri programvara och öppna dokumentformat.

Vi yrkar

att partistyrelsen ges i uppdrag att bilda en IT-politisk arbetsgrupp som tar fram ett IT-politiskt program i enlighet med ovanstående till Vänsterpartiet kongress 2014

Daniel Ekelund, Landskrona

Erik Edwardson, Höganäs

Alfonso X Allende, Malmö

Kristin Johansson, Malmö

Lisa Petersson, Höör

Emma Wennerholm, Höganäs

Jesper Berglund, Falkenberg

Lars Abrahamsson, Kista

Daniel Sandman, Kiruna

Joakim Wendell, Stockholm

Cecilia Mattsson, Landskrona

Magnus Ahlkvist, Enköping
...
Ovanstående motion är insänd både till Vänsterpartiet Skånes höstkonferens den 1 oktober 2011 och till Vänsterpartiets kongress den 5-8 januari 2012.
...
Partistyrelsens svar:

Motionerna föreslår arbetsgrupper för programskrivning eller utveckling av politik i olika former, i olika frågor.

Partistyrelsen föreslår avslag på samtliga utom C10. Vi ger en generell motivering, och därefter en motivering för varje motion i nummerordning.

Partistyrelsen anser att det är olyckligt om kongressen binder upp den kommande partistyrelsen med konkreta åtaganden. Det är bra om kongressen pekar på vilken inriktning och vilka prioriteringar som partistyrelsen ska arbeta med. Men när det gäller i vilka former som den kommande partistyrelsen ska arbeta efter, är det svårt för kongressen att besluta om, då kongressen inte har en helhetsbild av vilka resurser som partistyrelsen har till sitt förfogande. Partistyrelsen har fått brottas med minskade resurser efter flera val, så det känns än mer angeläget att den kan planera och prioritera fritt. Detta är partistyrelsens principiella uppfattning vad gäller kongressens beslut om programarbete och arbetsgrupper.

När det gäller principer för att starta ett programarbete så vill vi också råda kommande partistyrelse att vara restriktiv. Vi tycker att man ska prova varje förslag utifrån behov, och att man bör tänka igenom vad som avgör om det finns ett behov. I vissa frågor har vi en tydlig politik, men vi har tagit beslut om frågor på så olika ställen att det kan finnas behov av att sammanställa dem, till exempel i en rapport som en tjänsteman kan skriva eftersom det inte är nya beslut som ska tas. Andra frågor som här tas upp är frågor där vi nyligen har tagit ett program eller beslut i andra former som man är missnöjd med. Men då de nyligen antagits så är det inte sannolikt att partiet i en ny process skulle tycka så mycket annorlunda. Däremot kan det dyka upp frågor där vi inte har en helhetspolitik, eller kanske i olika sammanhang har kommit fram till motstridiga ställningstaganden. Eller så har rent av förutsättningarna för tidigare ställningstaganden förändrats så pass att vi måste pröva dem och se om vi har anledning att ändra våra ställningstaganden. I dessa senare fall kan det vara motiverat med någon sorts process i partiet, där ett programarbete kan vara ett sätt att arbeta.

Motion C12 föreslår att partistyrelsen ska utse en IT-politisk arbetsgrupp. Denna ska ta fram ett IT-politiskt program till nästa kongress. Motion C13 föreslår att partiet tar fram en övergripande teknikpolitik. Partistyrelsen menar att partiet redan har drivit en hel del av de frågor som tas upp i dessa båda motioner. Det gäller exempelvis patenterat utsäde och handelsavtalet Acta. Det gäller även tekniköverföring till utvecklingsländer när det gäller miljöteknik (2011/12:V226). Det gäller integritetsfrågor vid IT-användning. Eftersom IT-frågor och teknikfrågor inte hör till partiets prioriterade frågor ser inte partistyrelsen att behov finns att ytterligare utveckla partiets politik inom dessa områden genom att ta fram program, tillsätta arbetsgrupper eller liknande.Motion C12 föreslår att partistyrelsen ska utse en IT-politisk arbetsgrupp. Denna ska ta fram ett IT-politiskt program till nästa kongress. Motion C13 föreslår att partiet tar fram en övergripande teknikpolitik. Partistyrelsen menar att partiet redan har drivit en hel del av de frågor som tas upp i dessa båda motioner. Det gäller exempelvis patenterat utsäde och handelsavtalet Acta. Det gäller även tekniköverföring till utvecklingsländer när det gäller miljöteknik (2011/12:V226). Det gäller integritetsfrågor vid IT-användning. Eftersom IT-frågor och teknikfrågor inte hör till partiets prioriterade frågor ser inte partistyrelsen att behov finns att ytterligare utveckla partiets politik inom dessa områden genom att ta fram program, tillsätta arbetsgrupper eller liknande.

1 kommentar:

  1. Halloj! Det här hade vi kunnat synka bättre :) Har skrivit en liknande motion och fick just tips om er. Gillar den! Alltid kul att se fler som driver på. Den jag plitat ihop är lite bredare så jag tror det blir bra att vi kör båda två. Vore kul att höra vad ni tycker, det kanske finns starka argument att köra enbart IT?

    hälsningar,
    Micke vK

    Micke

    SvaraRadera