lördag 6 augusti 2011

Kickstarta igång Vänsterpartiet

Lars Ohly och Elise Norberg Pilhem (sammankallande i valberedningen) intervjuas i Lunchekot idag angående Vänsterpartiets partiledarval.

Enligt intervjun vill valberedningen ha en öppen process och Lars Ohly poängterar att han tycker det är bra att vi har flera partiledarkandidater. Allt gott alltså? Nej, jag tycker inte det för Elise Norberg Pilhem säger också att vi inte fullt ut ska efterlikna Centerpartiets process. Ambitionsnivån är tydligen inte högre än att vi "kommer nog vara ute lite mer i distriktsorganisationerna" och ha "lite mer diskussioner än vad vi haft tidigare".

Det duger inte tycker jag. Nu är det dags att ta situationen på allvar och utnyttja den vilja till förändring och förnyelse som förhoppningsvis finns bland partiets medlemmar. Det borde arrangeras utfrågningar av partiledarkandidaterna i alla distrikt, strategidokument och EU-dokument bör diskuteras i alla partiföreningar. Utnyttja också de texter som finns samlade i Socialistisk debatt nr 197 för diskussioner i partiföreningar och distrikt.

På kongressen 2012 måste vi välja en partistyrelse med vilja och mod nog att genomföra omfattande förändringar. Det krävs också en långsiktighet och envishet i arbetet. Vad hände till exempel med "dörknackningskampanjen"? Av medlemmar, partiföreningar och partidistrikt krävs också en vilja och beredskap till förändring.

Lars Ohly säger i intervjun att "nu måste vi faktiskt diskutera allt som vi tillsammans kan göra för att få Vänsterpartiet att bli starkare". Han har rätt i att vi måste göra det och att det är ett kollektivt ansvar. Det största ansvaret faller såklart på partistyrelsen men även partiföreningar och distriktens styrelser bör se självkritiskt på sitt eget arbete, ja varje medlem bör kritiskt granska sitt arbete. Under perioden fram till kongressen bör vi diskutera brett och med högt i tak. Eftersom alla i ledningen verkar inse att förändringar krävs kan jag inte låta bli att undra varför inte mer gjorts. Krisen inträffade inte i samband med valet 2010 eller i och med någon av de senare opinionsmätningarna. Vi befinner i oss i en länge pågående kris.

Det finns redan massor av goda idéer formulerade om Vänsterpartiets framtid. Läs strategidokumentet, Aron Etzlers bok Trondheimsmodellen : radikala framgångshistorier från Norge och Nederländerna  samt Socialistisk debatt nr 2/90 och nr 197! Socialistisk debatt behöver förresten digitaliseras, om så krävs bör Vänsterpartiet stödja tidskriften så att de kan bygga en ordentlig hemsida.

Efter kongressen är det viktigt att det snabbt börjar hända saker. Som Jonas Wikström säger är det dags för ledarskap i Vänsterpartiet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar