fredag 5 augusti 2011

Vänsterpartiets ledning

Idag har glädjande nog ytterligare en kandidat till partiledarposten i Vänsterpartiet trätt fram, nämligen Hans Linde. Vi nu fyra partiledarkandidater: Ulla Andersson, Hans Linde, Lars Ohly och Jonas Sjöstedt. Själv har jag inte bestämt mig för någon favorit, bortsett från att jag tror att vi behöver ett förnyat ledarskap. Vi behöver både nya personer i ledningen och vi behöver nya idéer för organisation, kommunikation och politik. Än viktigare än nya idéer, de finns redan, är att vi sedan prioriterar förnyelse, förändring och förbättring. Vi måste mäkta med ett långsiktigt arbete och vi måste våga förändra. Vänsterpartiet kommer välja partiledning på kongressen i Uppsala den 5-8 januari 2012.

Hans Linde är i dagsläget Vänsterpartiets talesperson i utrikespolitiska frågor och hbt-frågor samt gruppledare i riksdagen. Hans engagemang i utrikespolitiska frågor kan dock ligga honom i fatet eftersom partiledningens beslut att stödja en flygförbudszon över Libyen kritiserats inom Vänsterpartiet. För detta kan dock inte Hans Linde ensam kritiseras, utan ansvaret faller på alla i partistyrelsen, utom de som reserverade sig mot beslutet. Vad jag förstår stod samtliga av de nuvarande partiledarkandidaterna bakom partiets linje.

Hans Linde har i Flamman 2011 : 31 publicerat en lång artikel om vad han vill med Vänsterpartiet och vår politik. Artikeln innehåller många goda tankar och förslag. Jag håller nog med om allt han skriver. Det är bra att han nämner "människor på landsbygden" som en en av våra prioriterade grupper.Innan riksdagens öppnande i september prioriterar Hans Linde "att åka runt i Sverige och träffa partimedlemmar, olika folkrörelser och väljare för att lyssna in hur de vill att vi ska bygga vänstern starkare i Sverige". Bra! Vänsterpartiet ska vara ett nyfiket, öppet, lyssnande, undersökande och reflekterande parti.


Det är bra att vi har flera som öppet kandiderar. Jag hoppas fler träder fram, särskilt kvinnliga kandidater. Vad som behövs nu, och som bland andra Erik Andersson och Martin Lööf, efterfrågat i Flamman 2011 : 30 är att de som kandiderar till partiledarposten öppet går ut och berättar "hur de vill utveckla partiet organisatoriskt och politiskt". Jag skulle vilja bredda detta och säga att alla som kandiderar till partistyrelsen bör träda fram. Vi behöver en bred och öppen debatt om Vänsterpartiets framtid inför kongressen. Möten och utfrågningar med partiledarkandidaterna och partistyrelsekandidaterna bör anordnas i partidistrikten. Enligt Jonas Sjöstedt får partiledarkandidaterna "väldigt många inbjudningar, också där de vill träffa oss tillsammans för att kunna titta i hästens mun, så att säga." Bra! Kandidaterna kan också presenteras på Vänsterpartiets hemsida, så som Centerpartiet gjort.

Angående övriga val till partistyrelsen anser jag att det är viktigt att vi eftersträvar en bra åldersfördelning, minst 50 procent kvinnor och att vi får in ledamöter med LO-bakgrund och annan etnisk bakgrund än svensk. Jag tror också det vore bra om vi får in en, eller flera, av de som ingått i Framtidskommissionen (gärna Thaher Pelaseyed) och gärna också representanter från kommuner där Vänsterpartiet varit framgångsrikt. Degerfors och Fagersta är de klarast lysande exemplen. I Vänsterpartiets eftervalsdebatt har också flera kommit med goda synpunkter (se Socialistisk debatt nr 197): Jonas Wikström, Tobias Smedberg, Emil Broberg, Ali Esbati med flera. Jag tycker också att Aron Etzler är en lysande politisk analytiker. Men det är kanske inte bra att ta in honom i partiledningen eftersom han då skulle förlora sin fristående ställning?

Vi behöver en bred debatt inför EU-konferensen och om strategidokumentet i partiet och vi behöver veta hur partiledarkandidaterna ställer sig till dessa dokument. Utöver detta tycker jag det vore bra med diskussioner kring texterna i Socialistisk debatt nr 197.

I Vänsterpartiet förs nu diskussioner kring delat partiledarskap. Jag har skrivit om delat partiledarskap i ett tidigare inlägg. Jonas Sjöstedt är den ende av partiledarkandidaterna som är uttalat positiv till delat partiledarskap. Hans Linde säger så här: "Jag tycker egentligen att det är en sekundär fråga, det finns andra, större utmaningar, som hur vi får fram fler företrädare för partiet." Det håller jag med honom om. Frågan om delat partiledarskap måste diskuteras och undersökas grundligt.

Jonas Sjöstedt för fram idén att vi skulle kunna börja välja partiledare genom medlemsomröstningar bland samtliga partimedlemmar. Det är en intressant tanke. Jag tror också att vi skulle vinna på att ha medlemsomröstningar och medlemsenkäter i olika sakfrågor, såväl politik och organisation. Omröstningarna och enkäterna kan vara antingen styrande eller vägledande. Framtidskommissionen gjorde en enkätundersökning som tyvärr fick låg svarsfrekvens. Vad berodde det på? Kanske Vänsterpartiets medlemmar är ovana vid detta arbetssätt?

Läs vidare:

Om Hans Lindes kandidatur och partiledarfrågan:
Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen, FlammanSvenska Dagbladet, Jonas Sjöstedt, Gus Kaage, Jinge, Patrik Renfors och Lotta Johnsson Fornarve, Ilona Szatmári Waldau, Rosa Lundmark, Emil Broberg, Britt Löfgren, Andreas Jansson, Alla smutsiga detaljer, Nicke Grozdanovsski, Kaj Raving, Fredrich Legnemark.

Om Libyen och utrikespolitik:
Henning Süssner Rubin, Martina Nilsson, Jonas Thunberg, Hans Lindes replik till Jonas Thunberg, Hans Linde, Åke Wilens replik till Hans Linde.

Om Centerpartiets val av ny partiledare:
Dagens Nyheter 2011-06-18, Dagens Nyheter 2011-06-22, Dagens Nyheter 2011-07-20, presentation av partiledarkandidaterna på Centerpartiets hemsida.

Vi i Vänsterpartiet har en spännande och innehållsrik tid framför oss. Det ser lovande ut nu när vi har flera partiledarkandidater. Låt oss nu föra öppna, breda och ingående diskussioner om Vänsterpartiets framtid i partiföreningar, partidistrikt, Vänsterpress, Flamman och på internet. Det är viktigt att processerna blir så öppna som möjligt. Inte minst eftersom då fler än partimedlemmar kan engagera sig. Vänsterpartiets framtid rör fler än oss partimedlemmar.

2 kommentarer:

  1. Delar verkligen din uppfattning att även de som kandiderar till partistyrelsen ska träda fram och tala om vad de kan tillföra i ledningen av vänsterpartiet. Och vilken syn de har på partistyrelsens uppdrag, kommunikation med medlemmarna och så vidare.

    SvaraRadera
  2. Tack för din kommentar Rosa! Ja, som läget ser ut i Vänsterpartiet är det viktigt att vi får in rätt personer i partistyrelsen och att de är riktigt taggade för sitt uppdrag. Jag tror inte på några underverk under en kongressperiod, men det måste börja vända uppåt. Det är en lång nedåtgående trend vi måste bryta.

    SvaraRadera