söndag 29 januari 2012

Prioritera miljö- och klimatarbetet i Höganäs kommun

Höganäs kommun får en bottenplacering i en klimatrapport utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting. Rapporten bygger på siffror från 2009. Ansvariga tjänstemän och politiker i Höganäs kommun tar dock lätt på rapporten. De menar dels att siffrorna inte stämmer, dels att mycket gjorts sedan 2009.

Jag vill då påminna om Miljöaktuells miljörankning av Sveriges kommuner från 2010 där Höganäs hamnade på plats 123 och Naturskyddsföreningens klimatindex från 2010 där Höganäs hamnade på plats 189.

Kan de placeringarna också bortförklaras?

Det faktum att en miljöstrateg ännu inte anställts visar att miljö- och klimatarbetet i Höganäs kommun inte alls värderas lika högt som exempelvis näringslivsarbetet. En näringslivsansvarig har vi men alltså ingen miljöstrateg.

Ett enkelt förslag är att Höganäs kommun hädanefter lägger minst lika stor vikt vid undersökningar av kommunens miljö- och klimatarbete som vid Svenskt Näringslivs tendentiösa undersökningar av det de kallar "företagsklimat" i Sveriges kommuner.

Jag föreslår kommunledningen att hädanefter prioritera miljö- och klimatarbetet högt. Sätt som mål att vi ska inta topp tio-placeringar i kommande undersökningar. Miljö- och klimatmedvetande måste genomsyra all politik.

För övrigt är enligt Naturskyddsföreningen Vänsterpartiet Skånes bästa miljöparti.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar