fredag 13 januari 2012

Kollektiv ledning och tydliga företrädare

Dessa personer utgör Vänsterpartiets kollektiva ledning:

Partiordförande:
Jonas Sjöstedt

Ordinarie i partistyrelsen:
Ulla Andersson, Gävleborg
Josefin Brink, Storstockholm
Rossanna Dinamarca, Älvsborg
Mats Einarsson, Storstockholm
Mussie Ephrem, Örebro
Aron Etzler, Storstockholm
Wiwi-Anne Johansson, Bohuslän
Anna Hövenmark, Norrbotten
Lotta Johnsson Fornarve, Sörmland
Kalle Larsson, Storstockholm
Birger Lahti, Norrbotten
Hans Linde, Göteborg
Ida Legnemark, Älvsborg
Sara Mohammadi, Skåne
Martina Nilsson, Skåne
MonaLisa Norrman, Jämtland
Mats Pilhem,Göteborg
Kaj Raving, Kalmar
Ana Rubin, Skåne
Karin Rågsjö, Storstockholm
Tamara Spiric, Västerbotten
Mia Sydow Mölleby, Örebro

Ersättare i partistyrelsen:
Hediye Güzel, Storstockholm
Veronica Kallander, Storstockholm
Malin Karlsson, Norrbotten
Ann Carin Landström, Skaraborg
Peter Möller, Västerbotten
Madeleine Nyvall, Värmland
Linda Snecker, Östergötland
Henrik Holmqvist Dinamarca
Erik Hegelund, Storstockholm
Emma Wallrup, Uppsala

Vänsterpartiets partistyrelse har denna könsfördelning: 21 kvinnor, 12 män. Bra! Även verkställande utskottet bör bestå av en tydlig majoritet kvinnor.

Vår partistyrelse ska utgöra Vänsterpartiets kollektiva ledning. Det är då viktigt att de görs kända inom partiet. Jag skulle vilja se en ordentlig presentation av samtliga förtroendevalda (partistyrelse, programkommission, revisorer, valberedning) i Vänsterpress och på vår hemsida. 

Jag skulle också vilja se att vi arbetar med talespersoner och ansvariga för olika områden som vi profilerar både utåt och inåt.

Vi behöver till exempel talespersoner/ansvariga inom denna områden:

Utbildningspolitik
Ekonomisk-politisk talesperson
Arbetsmarknadspolitik
Sex timmars arbetsdag (Ana Rubin!)
Klimat- och miljöpolitik
Landsbygdspolitik/regionalpolitik
Organisationsutveckling (strategidokumentet)
Utrikespolitik
Feminism (det kvinnopolitiska nätverket)
Fackligt arbete
Industripolitik
Kommunalpolitik (vi behöver ett kommunalpolitiskt handlingsprogram)

I partistyrelsen har vi flera starka kommunala företrädare. Vi skulle kunna föra fram de kommuner där Vänsterpartiet är med och styr som rödgröna exempel på kommunalpolitik. Starka företrädare som Martina Nilsson och Tamara Spiric skulle vi kunna föra fram även nationellt.

Vänsterpartiet måste hänga ihop på alla nivåer: nationellt, landsting/regioner, kommuner. Där har partistyrelsen ett stort ansvar.

Högst prioritet nu bör Vänsterpartiets organisatoriska uppryckning ha. Det av kongressen antagna strategidokumentet och Framtidskommissionen slutrapport måste komma till användning på alla nivåer i Vänsterpartiet. Det arbetet bör ledas av partisekreteraren men fler behöver involveras. Vi behöver en partisekreterare som kan driva Vänsterpartiets långsiktiga organisatoriska utveckling. Vi behöver en partisekreterare som kan bidra till Vänsterpartiets nödvändiga utveckling och förändring.

Om vi ska kunna möta de utmaningar vi står inför måste vår organisation bli starkare och vi måste bli mer av rörelse- och aktionsparti. 

Läs:Inga kommentarer:

Skicka en kommentar