onsdag 4 januari 2012

Tobias Smedberg

Tobias Smedberg är en av de jag nominerat till Vänsterpartiets partistyrelse. Tyvärr fanns han inte med i valberedningens förslag. Anledningen till att jag nominerade honom var att jag tycker att han kom med goda bidrag till Vänsterpartiets eftervalsdebatt.

Två av hans texter finns med i Socialistisk Debatt nummer 197. Tobias Smedberg är PR-konsult. I artikeln "Naivt tro vänstern kan äga nog medier för att få ut budskap" visar han hur vi genom smartare utspel kan få uppmärksamhet för vår politik även i borgerliga media. Det är något vi måste lära oss. Läs också hans artikel "Snabba förslag, lyhördhet och utomparlamentarisk uthållighet". Jag tror hans kunskaper skulle vara värdefulla i partistyrelsen.

Så här har Tobias Smedberg presenterat sig i sin kandidatur till partistyrelsen:

Född: 1978
Sysselsättning: PR-konsult och småföretagare
Medlem sedan: 2001

BESKRIV KORTFATTAT VEM DU ÄR OCH DIN BAKGRUND

33 år, Värmdö. Grundare till Sveriges första värderingsdrivna pr-byrå Agenda PR. Hjälper där organisationer, fackförbund och företag att bilda opinion och påverka samhällsdebatter. Har uppdrag för t ex Global Rättvisa, TCO, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och unga med flera. Var tidigare ordförande för Sveriges största studentorganisation, SFS. Är suppleant i Storstockholms distriktsstyrelse, styrelseledamot i Värmdö partiförening. Sammankallande i Storstockholms miljö- och klimatutskott.

VAD ANSER DU ATT DEN KOMMANDE PARTISTYRELSEN SKA HA FÖR POLITISKA OCH ORGANISATORISKA UPPGIFTER?

Partistyrelsens viktigaste uppgift på kort sikt är att leda oss till ett regeringsskifte i nästa val. För att lyckas måste partiet gå från att uppfattas som ett nej-sägar parti till att vara en positiv förändringskraft. Vi ska bygga förtroende genom att inte bara visa långsiktiga visioner, utan också fullt trovärdiga förslag på hur vi ska ta de första stegen i rätt riktning. PS behöver prioritera i verksamheten så vi kan ägna energi åt att bli mer synliga och relevanta i människors vardag.

VILKA FRÅGOR VILL DU ARBETA MED I PARTISTYRELSEN?

Jag vill arbeta med att styra vår verksamhet och politiska inriktning så att vi kan öka partiets förtroende bland medborgare. Jag vill bidra med de erfarenheter jag har från att i rollen som pr-konsult ha hjälpt allt från små ideella organisationer till stora företag att bli relevanta och synliga i olika samhällsdebatter. Vi står utan de tankesmedjor och yttre stödaktörer som högern har, därför vill jag att vi inom vårt eget parti utvecklar en starkare opinionsbildande funktion.

VARFÖR VILL DU ARBETA MED DESSA FRÅGOR OCH HUR?

Vi måste återupprätta förtroendet hos allmänheten för att få ökat mandat att på allvar förändra samhället. Vi måste göra vår politik mer begriplig för människor utanför partiet. PS kan arbeta fram en central funktion vars uppgift är att ta fram opinionsbildande material som låter oss i vänstern rikta uppmärksamheten åt vår egen politik, både lokalt och nationellt. Varför inte börja ett sådant arbete genom att initiera landets största dialog om välfärd?

Så här har Tobias Smedberg presenterat sig i sin kandidatur till programkommissionen:

VAD HAR DU FÖR POLITISKA OCH/ELLER ANDRA KOMPETENSOMRÅDEN? VAD KAN DU TILLFÖRA PROGRAMKOMMISSIONEN?

Jag har i sju år arbetat som rådgivare inom politisk påverkan och opinionsbildning. Jag hoppas att jag kan tillföra kompetens att översätta politiska visioner till ett sammanhang som blir begripligt och relevant i människors vardag. De sakpolitiska områden jag främst arbetat med är högre utbildning och forskning, miljö- och klimatpolitik, kollektivavtalsfrågor, transporter, apotek, funktionshinder, antidiskriminering
och vissa internationella frågor som handelsavtal och ockuperade områden.

VILKA FRÅGOR ANSER DU ÄR VIKTIGA ATT ARBETA MED I PROGRAMKOMMISSIONEN? MOTIVERA.

En viktig utmaning för programkommissionen är att omsätta socialistiska teorier i ett för det moderna samhället relevant sammanhang. Våra program behöver fokusera mer på hur ett nutida socialistiskt samhälle bör se ut och hur vi kan uppnå detta, och mindre på hur allt gått snett i tidigare led. Våra programtexter bör inledas vilken politik vi företräder, inte med vilken politik vi motsäger oss. Politik för hållbarhet och full sysselsättning bör få stort utrymme i den moderna vänsterns program.

HUR VILL DU ATT ARBETET MED PROGRAMFRÅGOR I VÄNSTERPARTIET SKA BEDRIVAS?

Ett modernt Vänsterparti måste vara mer ett lyhört och inlyssnande parti. Vår politik måste utvecklas i en relation med både de som är medlemmar och de som står utanför partiet. Programfrågor behöver behandlas än mer i rådslag med våra medlemmar, med våra väljare och med kunniga aktörer som står utanför vårt parti. Framtidskommissionens regionala träffar kan vara en inspirationskälla också för programkommissionen.

Läs:
Vänsterkongressens fem hetaste debatter - Aron Etzler är favorit som partisekreterare
Socialistisk Debatt nummer 197
Sjöstedt är en valvinnare
Aron Etzler: Varje sten måste vändas
Samtliga kandidatpresentationer

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar